Τρίτη :

3:00 μμ 04-05 γήπεδο ΕΠΑΛ

4:00 μμ 06-07 γήπεδο ΕΠΑΛ

4:45 μμ 08-09-10 γήπεδο Παπαδόπουλος

Τετάρτη :

3:45 μμ 04-05 γήπεδο Παπαδόπουλος

5:00 μμ 06-07 γήπεδο Παπαδόπουλος

Πέμπτη :

3:00 μμ 04-05 γήπεδο ΕΠΑΛ

4:00 μμ 06-07 γήπεδο ΕΠΑΛ

5:00 μμ 09-10 γήπεδο Παπαδόπουλος

5:45 μμ 11-12 γήπεδο Παπαδόπουλος

6:30 μμ 13-17 γήπεδο Παπαδόπουλος

Παρασκευή :

4:45 μμ 08-09-10 γήπεδο Παπαδόπουλος

 

Σάββατο :

9:15 πμ 09-10 γήπεδο Παπαδόπουλος

10:15 πμ 11-12 γήπεδο Παπαδόπουλος

11:15 πμ 13-14 γήπεδο Παπαδόπουλος

12:15 μμ 15-17 γήπεδο Παπαδόπουλος

1:15 μμ 08 γήπεδο Παπαδόπουλος

2:30 μμ 06-07 γήπεδο Παπαδόπουλος

Κυριακή :

9:15 πμ 09-10 γήπεδο Παπαδόπουλος

10:15 πμ 11-12 γήπεδο Παπαδόπουλος

11:15 πμ 13-14 γήπεδο Παπαδόπουλος

12:15 μμ 15-17 γήπεδο Παπαδόπουλος

1:15 μμ 04-05 γήπεδο Παπαδόπουλος